logo
Komplexní služby
v oblasti TZB

Projekce

Projekce ve firmě A4 group s.r.o. se zabývá tvorbou projektové dokumentace v oboru TZB a Energetiky (převážně v oblasti zásobování teplem), zejména se jedná o tyto činnosti:

 • Zdroje tepla - plynové kotelny, výměníkové stanice, předávací stanice tepla
 • Tepelné sítě – parovody, horkovody, teplovody
 • Ústřední vytápění objektů – podlahové topení, rozvod ÚT, otopná tělesa, bytové předávací stanice
 • Vnitřní rozvod vody včetně přípojek
 • Vnitřní kanalizace včetně přípojek
 • Vnitřní plynová instalace včetně přípojek
 • Stlačený vzduch
 • chlazení

Zajišťujeme technickou pomoc při:

 • Vyvážení otopných soustav
 • Vyregulování tepelných sítí
 • Měření parametrů otopných soustav včetně vystavení protokolu o měření

Hlavní náplní naši činnosti jsou:

 • Technicko-ekonomické studie
 • Projektová dokumentace pro uzemní řízení
 • Projektová dokumentace pro stavební řízení
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Projektová dokumentace skutečného provedení
 • Projednání projektové dokumentace s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení
 • Výkon autorského a technického dozoru při realizaci